top of page

Competenties
Oncologisch Voetzorgverlener

De competenties van de Oncologisch Voetzorgverlener OVV* zijn vastgelegd in een profiel. Hieronder leest u de 10 belangrijkste voorwaarden waaronder een Oncologisch Voetzorgverlener OVV zijn/haar werkzaamheden kan verrichten.

 

Doel

Voetzorgverleners bewust maken van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kunnen inzetten in afstemming met de behandelend arts.

 

Definitie Oncologisch voetzorgverlener

Een oncologisch voetzorgverlener is een voetzorgverlener die zich bewust is van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat hij/zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kan inzetten in afstemming met de behandelend specialist/oncologisch verpleegkundige of huisarts.

 

1. Een OVV’er heeft een opleiding/curriculum van 6 dagen gevolgd. 
In dit curriculum komen de volgende onderwerpen aan de orde: de ziekte kanker, de behandelingen, neuropathie, de bijwerkingen van de behandelingen voorkomend aan de voet, bijwerkingen die het handelen van voetverzorging beperken (wanneer mag een OVV niets doen tijdens de kankerbehandeling), communicatie met het oncologisch team, het schrijven van een correcte verwijsbrief, het schrijven van een correcte overdrachtsstaat, ervaringsdeling met een onco-verpleegkundige, onco-psychologie; met als doel de  communicatie met de kankerpatiënt zo goed mogelijk te laten verlopen en het aanleren van technieken om professioneel te kunnen blijven functioneren bij zware problematieken, instrumentele behandeling, hygiëne en infectiepreventie, enkelvoudige massagegreep voor voetmassage bij kankerpatiënten praktijk en theorie (inclusief contra indicaties), palliatieve zorg, de laatste fase (verzorging in terminale fase).
 

Voor de opleiding worden specialisten aangetrokken die de lessen verzorgen zoals een dermatoloog, een pijnarts, een onco-psycholoog, een in de VS erkende onco-masseur. Deze zijn vast verbonden aan de opleiding en borgen de kwaliteit.

 

Elke opleiding wordt door de deelnemers geëvalueerd. Deze evaluaties zijn openbaar en worden gepubliceerd op onze digitale media.
 

2. Een OVV’er heeft 2 dagen stage gelopen op een oncologische afdeling van een ziekenhuis.
 

3. Een OVV’er heeft een schriftelijk examen en een mondeling examen gedaan.
Als voorbereiding op dit examen heeft de OVV’er i.o. een casus geschreven en een stageverslag over de ziekenhuisstage. Deze twee documenten samen met de huiswerkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel voor de voorbereiding van het mondeling examen. Dit examen is bedoeld om in een gesprek met een ervaren OVV‘er als examinator en een ervaren OVV’er als assessor vast te stellen of iemand in staat is een veilig en effectief zorg traject in te zetten en effectief kan communiceren met het behandelend oncologisch team.

 

4. Een OVV’er bezoekt verplicht ieder jaar een nascholing “Het OVV Symposium”.
Mischa Nagel en de onderwijsraad bekijken nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor kankerpatiënten en bijwerkingen van nieuwe therapieën. Bij deze onderwerpen nodigen zij sprekers uit die de OVV’ers hierover informeren. Er is een 2e terugkomdag voor die OVV’ers die op het OVV symposium niet aanwezig konden zijn. Het niet bijwonen van één van deze scholingsdagen betekent dat het OVV predicaat in de praktijk niet meer gebruikt mag worden.
 

5. Elke OVV’er schrijft volgens vast format maximaal 3 casuïstieken per jaar om bij te dragen tot meer inzicht in de geboden zorgtrajecten en de effectiviteit hiervan. Ook de patiënt vult een deel van de enquête in.  De ingevoerde informatie is voor de OVV organisatie niet te herleiden naar personen. Als het gevraagde aantal casuïstieken door de OVV’er niet wordt gehaald vervalt het OVV predicaat ook. De cijfers van 2016, 2017 en 2018 laten zeer significante verbetering zien van de voetklachten die kankerpatiënten kunnen hebben.  Voor 2019 wordt de klinische enquête verfijnd als op stap naar een klinisch onderzoek.


6. Alle OVV’ers zijn digitaal met elkaar verbonden middels een online systeem.
 

7. Alle OVV’ers met een geldig diploma die aan hun jaarlijkse verplichtingen hebben voldaan staan vermeld in de Digitale Verwijsgids Oncologie van kanker.nl en iknl.nl.
Zij staan ook vermeld op de patiëntenwebsite oncofoot.com

 

8. Een OVV’er heeft altijd toegang tot de meest actuele digitale lesmaterialen.
 

9. Een OVV’er werkt volgens de richtlijnen OVV Richtlijnen voor veilige voetzorgverlening bij kankerpatiënten.
 

10. Een OVV’er werkt altijd met toestemming van het behandeld oncologisch team als de patiënt in actieve behandeling is. Is de behandelend arts een andere specialist dan de oncoloog, dan dient van die arts toestemming verkregen te worden om een voetzorgtraject veilig te kunnen uitvoeren.

 

Er zijn Oncologisch Voetzorgverleners OVV werkzaam in Nederland en België.

 

*Oncologisch Voetzorgverlener OVV is vastgelegd in een handelsmerk.
Iedere OVV’er is bij de aanvang van de opleiding bekend gemaakt met de merkeisen over jaarlijkse verplichte nascholing. Voldoet een OVV’er niet aan deze verplichting, dan mag hij/zij het merk OVV niet meer voeren in de praktijk.

bottom of page