top of page

Disclaimer
Oncofoot.com

Website eigenaar/beheer

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door,  MischaNagel.nl BV.

Deze organisatie is verantwoordelijk voor de opleiding van de oncologisch voetzorgverlener OVV.

MischaNagel.nl BV is gevestigd aan de Amstelveenseweg 970 C, 1081 JR Amsterdam

Deze onderneming is ingeschreven bij de kamer van koophandel Amsterdam onder KvK-nummer 27340784

www.mischanagel.nl

Doelstelling website oncofoot.com

Deze website heeft tot doel kankerpatiënten en oncologische zorgverleners te informeren over de competenties van de oncologisch voetzorgverlener OVV en welke zorg er van deze voetzorgverleners verwacht mag worden. Belangrijk daarbij is te weten dat oncologisch voetzorgverleners OVV zich te houden hebben aan de richtlijnen OVV en dat zij altijd toestemming voor een voetzorgverleningstraject dienen te vragen en te krijgen aan/van het behandelend oncologisch team. De richtlijnen OVV kunnen altijd bij de oncologisch voetzorgverlener OVV worden ingezien. De oncologisch voetzorgverlener is in staat deze richtlijnen mondeling toe te lichten.

Bij de start van de opleiding oncologisch voetzorgverlener OVV in 2013 waren nergens richtlijnen voor veilige voetzorg bij kankerpatiënten. De huidige richtlijnen zijn samengesteld door de docenten van de OVV opleiding in samenwerking met de oncologisch voetzorgverleners in de praktijk.

Elk jaar wordt in de praktijk getoetst of deze richtlijnen nog steeds voldoen en moeten worden bijgesteld.

 

Voor welke zorg kunt u bij een oncologisch voetzorgverlener OVV terecht?

De oncologisch voetzorgverlener OVV verleent voetzorg aan kankerpatiënten die last hebben van voetproblemen als gevolg van kanker of kankerbehandeling en uitsluitend in samenwerking  met het behandelteam of behandelend arts. De veiligheid van de kankerpatiënt staat daarbij voorop.

Het is mede daarom dat voor het inzetten van een voetzorgtraject toestemming verleend dient te worden door het oncologische behandelteam. Klachten die voort kunnen komen uit behandelingen zijn bijvoorbeeld het Handvoet-syndroom (door chemotherapie) en Handvoethuid-reactie (door doelgerichte therapie).

 

Over de oncologisch voetzorgverlener OVV

De oncologisch voetzorgverlener OVV volgt elk jaar een verplichte nascholing. Na het volgen van deze nascholing krijgt ontvangt de oncologisch voetzorgverlener OVV een certificaat met een einddatum. Dit certificaat moet zichtbaar in de praktijk worden opgehangen zodat de patiënt weet dat het behaalde diploma OVV nog steeds geldig is. Oncologisch voetzorgverleners OVV met een geldig certificaat zijn ook terug te vinden in de Verwijsgids Kanker van IKNL.  

Is iemand hierin niet zichtbaar? Dan is de voetzorgverlener niet bijgeschoold en mag deze geen gebruik meer maken van de titel oncologisch voetzorgverlener OVV.

De beheerder van deze website werkt elke drie maanden de zorgkaart bij. U kunt de datum  van laatste aanpassing zien onderaan elke pagina van deze website.

Vergoeding voor geleverde oncologische voetzorg

De verleende voetzorg door een oncologisch voetzorgverlener OVV wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wel kan de patiënt in overleg en in samenwerking met de oncoloog een beroep doen op de coulance regelingen die zorgverzekeraars in sommige gevallen beschikbaar maken.

 

Klachten over een oncologisch voetzorgverlener OVV

Elke voetzorgverlener OVV dient aangesloten te zijn bij een vak en/of branchevereniging. Deze verenigingen hanteren een wettelijk verplichte klachtenprocedure. Heeft u klachten over een oncologisch voetzorgverlener OVV, dan dient u de klacht in te dienen via de respectievelijke klachtenprocedure van de vereniging waar deze oncologisch voetzorgverlener OVV is aangesloten.

Let u er op dat het lidmaatschap van vak en/of branchevereniging zichtbaar is in de praktijk maar ook staat weergegeven op de factuur voor geleverde voetzorg.

Meer informatie?

Wilt u informatie hebben over de oncologisch voetzorgverlener OVV?

Stuur dan een e-mail naar info@mischanagel.nl.  Houdt u er rekening mee dat wij geen behandeladviezen geven.

 

Uw privacy


Gebruik van cookies

MischaNagel.nl BV maakt gebruik van functionele en analytische cookies en pixels. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Analytische cookies gebruiken wij om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van onze website. 

Wij maken nog geen actief gebruik van trackingcookies (cookies die individueel surfgedrag

bijhouden en profielen opstellen om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken)!

Indien dit wel het geval is, zullen wij dit in deze verklaring opnemen en vragen wij individuele toestemming om deze te mogen plaatsen tijdens uw sessie met onze webpagina

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Houd er dan wel rekening mee dat dit invloed heeft op uw ervaring in de werking van onze website.

Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

 

Google Analytics

Wij registreren gegevens over het gebruik van onze website met cookies van Google Analytics. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Met deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren en (laten) aanpassen naar de wensen van onze gebruikers. De gegevens worden 26 maanden bewaard, voordat deze automatisch worden verwijderd van de servers van Analytics.

MischaNagel.nl BV heeft een overeenkomst met Google afgesloten voor de verwerking van persoonsgegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld en IP-adressen zijn geanonimiseerd.

 

Beveiliging en bewaring

Alle medewerkers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

U kunt ons op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

MischaNagel.nl BV kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van MischaNagel.nl BV verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

 

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij daarvoor een passende oplossing kunnen vinden.

Komen wij onze verplichtingen niet na, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: info@MischaNagel.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld in te zien, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing op deze website: 18 maart 2019

bottom of page